Специалност "Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти"

Професионалното образование е умен избор, който води до високи постижения в обучението и до по-големи шансове за намиране на работа. В курса на обучение на паралелката със специалност "Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти" учениците изучават редица интересни дисциплини като физикохимия, органична химия, техническо чертане, микробиология и много други. Те дават на обучаващите се възможност да се срещнат с висша наука; помагат им да дефинират по-конкретно своя интерес при прдължаване на образованието след среден курс. Особено интересни са часовете по учебна практика към повечето специални предмети. В курса е заложено и провеждане на производствена практика в реална промишлена среда.